Warunki uczestnictwa w kursie

Uczestnikiem kursu może zostać każdy (niezależnie od tego, czy kiedykolwiek trzymał już w ręku pędzel i ołówek, czy wie kto to był Arcimboldo, co to jest Caput mortuum lub do czego służy fiksatywa), kto ma ochotę pracować nad rozwojem własnych niewątpliwych plastycznych talentów, albo chce tylko miło spędzić czas, na przykład malując i rysując w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Jedynymi warunkami uczestnictwa w zajęciach pracowni plastycznej są: udział w indywidualnej rozmowie wstępnej, determinacja w pracy twórczej oraz wniesienie opłaty za semestr w ustalonym terminie. Kurs nie jest ograniczony do konkretnej liczby semestrów. Ze względu na charakter prowadzonych zajęć udział w nich można kontynuować tak długo jak się chce, zapisując się na kolejne semestry.

Kursanci we własnym zakresie muszą zaopatrzyć się w przybory malarskie (farby, pędzle, podobrazia) i rysunkowe (papier, ołówki, tusze, kredki itp.). Prowadzący nie narzucają techniki wykonywanych prac, zdając się na indywidualne predyspozycje i poziom umiejętności kursantów sugerują te techniki, które w danym momencie wydają się być najbardziej wskazane dla dalszych postępów w nauce.

Program

Prowadzący kurs zakładają indywidualne podejście do każdego kursanta oraz elastyczny program zajęć dostosowany do kierunku zainteresowań uczestników kursu (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, dobrego obyczaju i prawa), ale również konsekwentne realizowanie przez kursantów akademickiego sposobu rozwijania umiejętności malarskich i rysunkowych poprzez klasyczne studium martwej natury (na zajęciach z malarstwa) oraz studium aktu (na zajęciach z rysunku).

Równie istotnym i wymaganym, jak zajęcia w pracowni, elementem kursu są prace wykonywane przez kursantów w domu i konsultowane przez prowadzących podczas zajęć lub w umówionych godzinach poza nimi. Mają one na celu określenie, sprecyzowanie, a następnie rozwiązywanie indywidualnych problemów twórczych, poszukiwanie nowych rozwiązań estetycznych i technicznych, rozwijanie umiejętności kompozycyjnych i wrażliwości na kolor.

W ciągu roku odbywa się dziesięciodniowy plener malarski w terminie świąt majowych lub w okresie wakacyjnym (do uzgodnienia). Koszty pleneru pokrywają uczestnicy.

Prowadzący zachęcają kursantów, aby w celu autoedukacji wizualnej uczestniczyli w wybranych (wskazanych przez prowadzących) wykładach Filipa Zawady, odbywających się w OPT w ramach kursu fotografii, oraz odwiedzali wystawy organizowane we Wrocławiu i nie tylko.

Kursy malarstwa i rysunku, w założeniu prowadzących, mają na celu pomóc uczestnikom w określeniu własnej postawy twórczej poprzez sprecyzowanie i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie sztuk plastycznych oraz rozwijanie „świadomości” twórczej. Naturalną konsekwencją aktywnego udziału w kursach jest sukcesywne podnoszenie umiejętności technicznych oraz sprawności w stawianiu sobie zadań twórczych i efektywnym ich wykonywaniu.

Tygodniowy rozkład zajęć

  • Poniedziałek
   godz. 16:00-19:00 indywidualne konsultacje, po uprzednim umówieniu się z prowadzącym,
   godz. 19:00-20:00 lub 20:00-21:00 wykład – harmonogram wybranych wykładów podawany będzie na bieżąco podczas semestru.

 

  • Wtorek
   godz. 17:00-21:00 sala malarstwa – zajęcia z malarstwa,
   godz. 17:00-21:00 sala główna – zajęcia z rysunku.

 

  • Środa
   godz. 17:00-21:00 sala malarstwa – zajęcia z malarstwa,
   godz. 17:00-21:00 sala główna – zajęcia z rysunku.

 

  • Piątek
   godz. 17:00-21:00 sala malarstwa – zajęcia z malarstwa.

 

 • Sobota
  godz. 10:00-14:00 sala główna – zajęcia z rysunku.

Uczestnik kursu ma pełną dowolność w wyborze terminu zajęć.
Z pracowni można korzystać również poza zajęciami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

  • Ile kosztuje kurs?
   850 zł za semestr

 

  • Jak długo trwa kurs?
   Kurs nie jest ograniczony do konkretnej ilości semestrów. Można przychodzić na zajęcia tak długo jak się chce.

 

  • W jakich dniach odbywają się zajęcia?
   Zajęcia z malarstwa odbywają się w dwóch terminach do wyboru: w środy i piątki od godziny 17:00 do 21:00. Zajęcia z rysunku odbywają się w trzech terminach do wyboru: we wtorki i środy od 17:00 do 21:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. Indywidualne konsultacje odbywają się w poniedziałki od 16:00 do 19:00
   Osoby, które zapiszą się na kurs mogą uczęszczać na wszystkie z powyższych zajęć; nie muszą wybierać poszczególnych dni. Ponadto otrzymują dostęp do pracowni otwartej przez cały tydzień w godzinach pracy Biura OPT.

 

  • Czy trzeba mieć jakieś umiejętności, doświadczenie aby zapisać się na kurs?
   Nie.

 

  • Czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
   Nie przyjmujemy osób młodszych niż w wieku licealnym.

 

  • Jakie techniki malarskie są preferowane?
   Technika olejna lub akrylowa.

 

 • Jakie materiały trzeba przynieść na zajęcia?
  Farby, pędzle, podobrazia, papier, ołówki itp.. Dokładną listę materiałów dostarczą prowadzący podczas naborów.